Search
  • Никола Тодороски

Тајната вечера

Ова е кога ќе речат организираме СЕКАКОВ ВИД прослави.. Сите ја знаеме приказната. Она што не го знаеме е, кое е кафанчето.





#moresmiles



Данлоудирај го шоуто!

Вештачка Интелигенција Природна Глупост


80 мин. пеколна комедија

101 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ