Search
  • Никола Тодороски

Охрид е скапо

Пред вистината и 100 евра молчат.

#namiti #standup #comedy#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
Со секој данлоуд на стендап шоуто или купување на дел од брендираните производи давате дирекна поддршка! ВИ БЛАГОДАРАМ!

281 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ