Search
  • Никола Тодороски

Отворено писмо

Ко ќе си речиш зш никој не ми пишит во животов. Замисли некој вакво писмо да ти пратит...

#namiti #standup #comedy#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
Со секој данлоуд на стендап шоуто или купување на дел од брендираните производи давате дирекна поддршка! ВИ БЛАГОДАРАМ!

17 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ