Search
  • Никола Тодороски

Ода за сите родители

Како родител на два малолетни диносауруси ја користам оваа уникатна прилика да оддадам почит и вистинско разбирање на сите родители кои храбро се справуваат со детската досада за време на ова време на изолација. Прилично е тешко да се свати потребата на дете да му се најдат две жолти бојци и една зелена кога ќе се разбудит во 4 сабајле. Или да го почекаш то да ја отклучит влезната врата додека ти чекаш со седум кеси в раце да го погодит клучот...


Следново видео е посветено на тој прекрасен свет

#namiti#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
127 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ