Search
  • Никола Тодороски

Мажи ко сперматозоиди

Јас од себе тргвам. Гледаш група мажи одат некаде, ги пукат ентузијазам и секој сакат да е прв. Одма сакам да им се придружам..

Мајка ми од секогаш ми велеше: “Да не си во се најпрв..“ Да не бев најпрв немаше да ми велит“.

#namiti #standup #comedy#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
95 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ