Search
  • Никола Тодороски

Брат алкохоличар

За ова дефинитивно не важи поговорката ...“тешко му кој го нема“...

Зошто? Еве.

#namiti #standup #comedy#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
Со секој данлоуд на стендап шоуто или купување на дел од брендираните производи давате дирекна поддршка! ВИ БЛАГОДАРАМ!

29 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ