Search
  • Никола Тодороски

Баксуз

Сите понекогаш имаме лош ден. Ко ќе речат на криво си станат или на лева нога и зато денот не ти е како шо требит. Видеово е за еден ден за кој мал збор е да речиш дека беше лош. Намити.

#namiti #standup #comedy#moresmiles


Данлоудирај го новото стендап шоу!

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ПРИРОДНА ГЛУПОСТ

80 мин. интензивна комедија.
Со секој данлоуд на стендап шоуто или купување на дел од брендираните производи давате дирекна поддршка! ВИ БЛАГОДАРАМ!

27 views

Recent Posts

See All

© 2020 НИКОЛА ТОДОРОСКИ